Implantaten

Een implantaat is een klein schroefje dat in het kaakbot wordt geplaatst. Hierop kan een kroon of brug worden geplaatst, wanneer één of enkele tanden verloren zijn gegaan. Maar ook wanneer u al uw eigen tanden en kiezen mist, zijn implantaten een uitkomst. Uw prothese kan door middel van een kliksysteem op de implantaten worden vastgemaakt. Zo’n klikprothese is dan nog wel uitneembaar, maar zit vele malen vaster en stabieler dan een gewoon kunstgebit. Het eten, spreken en lachen wordt daardoor een stuk aangenamer.

Voordat we implanteren, zal eerst bekeken worden of er op de plaats waar het implantaat moet komen wel voldoende bot aanwezig is. Dit gebeurt met behulp van röntgenfoto’s. Wanneer dit het geval is kunnen wij, indien mogelijk, bij uw verzekeraar een aanvraag indienen voor vergoeding van de behandeling.

implantaten tandarts

implantaat behandeling

Onder verdoving wordt bij plaatsing van de implantaten een sneetje in het tandvlees gemaakt. Na de meest ideale positie te hebben bepaald, worden daarna de implantaten in het bot geplaatst en wordt het tandvlees weer netjes dicht gehecht. Alles bij elkaar duurt deze behandeling ongeveer een uur. Wanneer u al een prothese heeft, verzoeken wij u deze een week niet te dragen om het herstel van het tandvlees en bot niet te verstoren. Na een week wordt deze prothese dan van een zachte binnenlaag voorzien om de druk op de kaak iets te verminderen. De implantaten hebben 3 maanden nodig om helemaal goed vast te groeien aan het kaakbot. Na deze periode worden de implantaten die onder het tandvlees hebben gezeten vrijgelegd en van een klein schroefje voorzien. Nu kunnen zij werkelijk gebruikt worden om de kroon of het kliksysteem op te maken.

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

De tandarts of kaakchirurg brengt de implantaten in.

 1. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt.
 2. Daarna wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt.
 3. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord.
 4. Daarin wordt het implantaat geschroefd of getikt.
 5. Het tandvlees wordt vervolgens gehecht. Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.

b5

Plaats waar het implantaat komt

b4

Het tandvlees wordt losgemaakt

b3

Er wordt een gaatje in het bot geboord

b2

Het implantaat wordt aangebracht

b1

Het tandvlees wordt gehecht

Twee manieren van inbrengen

Er zijn twee manieren van inbrengen van het implantaat:

 1. Het implantaat is zichtbaar in de mond (steekt door het tandvlees heen). De tandarts hoeft bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese het tandvlees niet meer open te maken.
 2. Het implantaat wordt na het inbrengen helemaal onder het tandvlees opgesloten. Deze aanpak bezorgt minder napijn. Bovendien is er minder kans op infectie. Het tandvlees wordt bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese opnieuw opengemaakt.

Uw tandarts of kaakchirurg overlegt met u welke aanpak in uw situatie de beste is.

Nazorg bij implantaten

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts of kaakchirurg geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. De tandarts besteedt bij de controle aandacht aan:

 • De gezondheid van uw tandvlees.
 • De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten.
 • Slijtage van de kroon, brug of prothese.

Kosten van implantaten

Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts of kaakchirurg naar een offerte en bespreek die altijd met uw verzekeraar.

Na het inbrengen van de implantaten

De ervaringen met de behandelingen zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven.

Vaak is het verstandig gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan te passen. Doe dit in overleg met uw tandarts of kaakchirurg. Drie tot zes maanden na het inbrengen is het implantaat stevig in het bot verankerd. U mag het implantaat in deze periode niet belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk.

Nadat een of meer implantaten in het kaakbot zijn verankerd, plaatst de tandarts hierop de kroon, brug of prothese. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.

s3

s4

s2

s5

s1

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Wanneer worden implantaten toegepast?

Bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek.

Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten
 • Uw kaakbot moet gezond zijn
 • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
 • U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.

NB. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is.