Vulling

tandarts vullingVoor het maken van een vulling zijn tegenwoordig een aantal verschillende materialen op de markt; amalgaam, composiet en glasionomeer. Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Amalgaam is door zijn grijze kleur natuurlijk een stuk minder geschikt, wanneer de te vullen tand in het zicht ligt. Het grote voordeel is echter dat het ook te gebruiken is op plaatsen die niet goed droog zijn te houden tijdens het vullen. Wij maken meer dan 90% van alle vullingen wit, maar op sommige plaatsen en bij zeer diepe of grote vullingen kan amalgaam toch nog wel eens uitkomst bieden. Over de schadelijkheid van het kwik in amalgaam is geen eenduidige mening. Zowel voor- als tegenstanders publiceren hier artikelen over, maar wetenschappelijke verbanden zijn niet aangetoond.

Composiet is een wit vulmateriaal, bestaande uit kleine glasdeeltjes in een kunsthars. Grote voordelen zijn uiteraard de kleur, maar ook de hechting aan het tandmateriaal. Composiet plakt aan de tand zelf, waardoor de tand verstevigt. Het vulmateriaal wordt uitgehard met een zeer felle lichtbundel. Dit gaat erg snel en na de behandeling kunt u met deze vulling direct weer eten. Helaas treedt er bij het uitharden enige krimp op. Dit kunnen we minimaliseren door het materiaal in kleine laagjes aan te brengen, maar enige krimpspanning treedt toch op. Dit heeft als gevolg dat na het aanbrengen van een composietvulling nog een tijd gevoeligheid met koude, warmte en bijten kan optreden. Deze gevoeligheid verdwijnt vanzelf, maar dat kan een langere tijd duren.

Ook glasionomeer is wit. Het hecht ook aan de tand, maar is een stuk zachter dan composiet. Deze vullingen slijten veel sneller dan composietvullingen. Daarom worden ze over het algemeen alleen in het melkgebit gebruikt, ze hoeven dan namelijk minder lang mee te gaan.