Ragers

ragersMet een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Met ragers, ook wel interdentaal- of spiraalborsteltjes genoemd, kunt u de ruimte tussen de tanden en kiezen reinigen.

Tandplak

Op en tussen de tanden en kiezen ontstaat tandplak. Tandplak bestaat hoofdzakelijk uit bacteriën en producten van bacteriën. De voorkeursplaats van tandplak is de overgang van het tandvlees naar de tand of kies. Wanneer tandplak niet regelmatig wordt verwijderd, kunnen de bacteriën tandvleesontsteking en gaatjes veroorzaken.

Welke soorten ragers zijn er?

Ragers zijn er in verschillende soorten en dikten. Sommige ragers hebben een lange spiraalborstel; andere hebben een kort borsteltje dat in een handvat of houder wordt vastgezet. Overleg met uw tandarts of mondhygiënist welke rager u het beste kunt gebruiken.

Hoe moet ik ragers gebruiken?

Spoel uw mond niet na het tandenpoetsen, of doe een heel klein beetje tandpasta op de rager. Houd de rager tussen duim en wijsvinger vast en duw deze vanaf de buitenkant tussen tanden en kiezen. Met de andere vingers steunt u tegen de aangrenzende tanden of kiezen.

Instructie1-ragers

Een rager moet tijdens het gebruik enige weerstand ondervinden, maar de metalen kern (draad) mag de tanden of kiezen en het tandvlees niet raken.

Instructie3-ragers

Voorkom prikken in uw tandvlees. Prikt u toch in uw tandvlees? Zet de rager dan iets schuiner in. Bij de bovenkaak schuiner van boven, bij de onderkaak schuiner van onderen.

Instructie4-ragers

Voor de tussenruimten achter in de mond kunt u de rager een beetje ombuigen.

Ragers-volgt-vorm

Beweeg de rager een paar keer heen en weer. U kunt daarbij soms het raakvlak met de tand vergroten door van richting te veranderen (X- figuur).

Als u merkt dat de rager bij gebruik nauwelijks nog weerstand ondervindt, kunt u beter een maatje groter proberen. Vaak is het nodig diverse maten naast elkaar te gebruiken.

Tip: bij grote tussenruimten kan het handig zijn om twee ragers tegelijk in te brengen.

Ragers met een handvat of houder kunnen ook vanaf de binnenkant (tongzijde) van de tanden en kiezen worden gebruikt. Reinig op deze wijze alle tussenruimten waarin een rager past. Ragers kunnen meer keren worden gebruikt. Spoel ze daarom na afloop goed af.